Konzervatorsko-restauratorska istraživanja

Tokom lipnja 2013. godine provedena su konzervatorsko – restauratorska istraživanja bivše „Mljekare“, Novi Dvori, Zaprešić. Istraživanja su obuhvatila sondiranje i stratigrafsku analizu na vanjskoj, zapadnoj fasadi, te provedbu jedne sonde na južnoj fasadi.

Cilj istraživanja je bila utvrđivanje stratigrafije, prvenstveno originalnog tona naliča fasade. Istraživanje je provedeno prema dogovoru sa stručnim nadzorom nadležnog konzervatorskog odjela u Zagrebu. Konzervatorsko – restauratorski radovi su provedeni kako bi bila provedena adekvatna revalorizacija, obnova i prenamjena, bivše „Mljekare“ u galerijski prostor udruge ULSZ (Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić). Istraživanja je provela restauratorica Marina Fernežir, mag.art.