Kuća Marof danas

Novi Dvori smješteni na sjevernom rubu grada Zaprešića, dvadesetak kilometara od Zagreba, čine reprezentativan spomenički kompleks, sa bogatom povijesti nastajanja. Na spoju dviju zemljopisnih cjelina, gdje se južne padine Marija-goričkog pobrđa spuštaju u ravnicu rijeke Krapine, izdiže se niska zemljana terasa, na kojoj je veliko vlastelinsko imanje sigurno od plavljenja.

Kuća Marof danas1 Kuća Marof danas2 Kuća Marof danas 3 Kuća Marof 5 Kuća Marof danas 6 Kuća Marof danas 7 Kuća Marof danas 8 Kuća Marof danas 9 Kuća Marof danas 12 Kuća Marof danas 13 Kuća Marof danas 18 Kuća Marof danas 19 Kuća Marof danas 20 Kuća Marof danas 22