Projekt revitalizacije Kuće Marof

PROJEKT REVITALIZACIJE KUĆE MAROF (OBJEKTA KULTURNE BAŠTINE) U KOMPLEKSU NOVIH DVORA SA SVRHOM RAZVIJANJA KULTURNO TURISTIČKE PONUDE GRADA ZAPREŠIĆA
Udruga likovnih stvaralaca potpisala je ugovor o davanju koncesije za korištenje kulturnog dobra, zaštićenog objekta u povijesnom kompleksu Novi Dvori.
 

 

Ovim projektom Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić želi doprinijeti razvoju  kulturne turističke ponude grada Zaprešića. Zapošljavanjem stručnog kadra, aktiviranjem i educiranjem članova  pojačali bi organizacijski kapacitet Udruge. Renoviranjem kuće Marof, angažiranjem stručnjaka za javnu nabavu te provedbom javne nabave poboljšali bi financijska sredstva i osigurali prostorni kapacitet Udruge. Kroz pružanje stalne pomoći i savjetovanja o mogućnostima u vezi organizacije kulturnih događanja (građanima, institucijama, udrugama) , kroz organiziranje rezidencijalnih programa za gostujuće inozemne umjetnike te organiziranje izložbi, tribina i radionica, povećali bi broj inicijativa za održavanje većeg broja likovnih događanja. Izradom tiskanih publikacija, informativnih plakata i promoviranjem aktivnosti udruge putem medija, zainteresirali bi građane za likovna događanja. S navedenim aktivnostima postigli bi opći cilj projekta , a to je razvijenija kulturna turistička ponuda grada Zapresica.


 

 

sl1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 SL15