Akvareli na skeli VRIJEME UZ VODU SPORIJE TEČE

VRIJEME UZ VODU SPORIJE TEČE
Aquarelle ili vodene boje, kako sama riječ kaže, likovna je tehnika pri kojoj se fino mljeveni kruti pigment miješa s vodom i mekanim kistom nanosi na papir. Akvarelom se može slikati dugo, građenjem tankih nanosa u slojevima, čekajući da se svaki sloj osuši, kontrolirajući svaki tonski prijelaz i tako dobiti detaljnu tonsku sliku. Akvarelom se može slikati i u dahu, dozvoljavajući i vodi da slika, da se prelijeva po papiru i igra mrljama boje. Slikar pritom mora prigrliti vodene slučajnosti, prepoznati i sačuvati vrijednost i u onim likovnim događanjima u svom radu na koje ne može sasvim utjecati. U oba slučaja za dobar akvarel potreban je suptilan likovni senzibilitet autora i vrijeme.
Akvareli na skeli, jednodnevna umjetnička kolonija koju sedmu godinu zaredom organiziraju Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić, Udruga likovnih umjetnika Samobora i Samoborski muzej odvija se na obalama Save na mjestu gdje razdvojenost dvaju gradova rijekom dokida skela. Umjetnici se okupljaju na obalama, prelaze skelom s jedne obale na drugu, druže se, slikaju, razgovaraju... Neki jedan akvarel slikaju cijeli dan, a neki ih u formi slikarske zabilješke, krokija, naslikaju desetak. Taj dan umjetnici imaju vremena smiriti se, pustiti misli da otječu, promatrati, slušati, osjetiti prirodu i ljude oko sebe... Tek tada i tek tako njihov senzibilitet u suradnji s vodom može stvarati. Tek tada i tek tako postoji šansa da potezima kista uhvate težinu zraka pred kišu uz Savu, šum vode kad joj tok zapne o granu, raspoloženje čovjeka što sjedi na obali i baca kamenčiće u vodu... ili da urone u sebe kao u rijeku. Zbog te se šanse i hvataju kista.
Za umjetničku misao i izraz potrebno je isplivati iz bujice svakodnevice, doplivati do pličine gdje voda sporije teče, izići na obalu, sjesti, odmoriti se i pogledati. Tamo i vrijeme sporije teče pa konačno imamo vremena za sebe i za umjetnost radi umjetnosti. Tako je bar na Akvarelima na skeli.

Hana Lukas Midžić
 

Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli Akvareli na skeli