Akvareli na skeli 2015.

Izložbu radova sa ovogodišnje kolonije „Akvareli na skeli“ od danas možete pogledati u online izdanju!

Zahvaljujemo umjetnicima na sudjelovanju, Ivanu Novaku na odličnoj glazbi i svima vama što pratite naše sadržaje!

Vaš ULS

Akvareli na skeli 2015. Akvareli na skeli 2015. Akvareli na skeli 2015. Akvareli na skeli 2015. Paripović, Lav / Zagreb, Hrvatska Tuta,  Marta Tuta,  Marta Tuta,  Marta Tuta,  Marta Tuta,  Marta Tuta,  Marta Ratković, Ana Ratković, Ana Ratković, Ana Chernyavskiy, Anatoliy Chernyavskiy, Anatoliy Chernyavskiy, Anatoliy Chernyavskiy, Anatoliy Chernyavskiy, Anatoliy Leko, Anja Leko, Anja Leko, Anja Leko, Anja Leko, Anja Sobota, Damir Sobota, Damir Dragutin Grgas Beli Filip Miloloža Ohnjec,  Helena Poljan, Iris  Poljan, Iris Poljan, Iris Poljan, Iris Rod, Ivana Rod, Ivana Rod, Ivana Rod, Ivana Kiš , Ivica Pentić, Josipa Fabijanić, Katarina Fabijanić, Katarina Fabijanić, Katarina Fabijanić, Katarina Fabijanić, Katarina Čačić, Luka Dundur, Luka Dundur, Luka Marija Kasum Marija Kasum Matea Babić Matea Babić Matea Babić Eichhorn, Nadica Eichhorn, Nadica Šimun Tolić Hršak,Tomislav Hršak,Tomislav Hršak,Tomislav Hršak,Tomislav Hršak,Tomislav Hršak,Tomislav Tomislav Šoban Tomić,Tomislav Tomić,Tomislav Vernić, Vendi Vernić, Vendi Vernić, Vendi Vernić, Vendi Vernić, Vendi Zvonimir Gračan Nikica Jurković Nikica Jurković Nikica Jurković Potočnjak, Alvaro Potočnjak, Danilo Bruno Nježić Deniss Mikulčić Grgić Dorotea Dugošija Iva Gluhinić Ivan Tibor Grujić Ivana Bajcer Janja Sačić Marijana Jurjević Marta Petrinjak Mihovil Dorotić Mirta Žukina Nevenka Miklenić Ruža Barbarić Librić Sofija Mihohović Sunčana Vran Tea Ivković Željko Nemec Maja Cipek