Domagoj Rogina

GLAVE
Prateći razvojnu liniju Domagoja Rogine, slikara mlade generacije kojem je temeljna preokupacija istraživanje slikarske materije, postaje jasno da se u predstavljenim radovima on nastavlja kretati logičnom putanjom. Iako motivski vrlo određenu, izloženu grupu od osamnaest portretnih slika manjih dimenzija treba prije svega promatrati u polju formalnih, pikturalnih svojstava. Svoju unutarnju viziju autor ostvaruje jednostavnim postavljanjem odnosa između objekta i pozadine koristeći kombinacije gustih uljanih boja kao primarno izražajno sredstvo. U sirovo toniranim površinama prevladavajućih pastelnih boja razabiru se naznake volumena lica reduciranih na osnovne elemente. Neutralne, slično tretirane pozadine pokreću klaustrofobiju prizora. Autor svoju osjetljivost prema materijalnim svojstvima slike istodobno prenosi na motiv - nagnuvši se prema baconovskoj poetici portreta koja se kosi s uvriježenim kulturnim obrascima - razlaže tradicionalan prikaz na obličja dezintegriranog, svedenog na grimasu ili grotesku uronjenu u ništavilo. Ipak, za razliku od Baconovih portreta koji emaniraju očaj i odbojnost, u malim glavama otvara se put intimnosti, pa čak i određene privlačnosti, unatoč njihovim iskrivljujućim značajkama. Zarobljene u sirovoj materičnosti prostora slike, glave sugeriraju pulsirajuću osobnost, tek nagovještaj da su pod zgusnutim slojevima boje živa bića.
Mirko Škoc

Domagoj Rogina rođen je 1989. godine u Varaždinu. Nakon završene gimnazije, 2011. godine upisuje studij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dosad je izlagao na dvadesetak skupnih izložbi, od kojih su najistaknutije: „32. Salon Mladih“, 4. bijenale slikarstva, Materičnost u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti i 13. Erste Fragmenti. Samostalno izlaže 2016. godine u Galeriji „Pi 3.14“ u sklopu Fragmentologije, Galeriji Vladimir Filakovac i u Galeriji Greta. Bio je na rezidenciji u Belgiji 2015.

Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE Domagoj Rogina / GLAVE