ONLINE IZLOŽBA / GRAFIČKA MAPA MISAO SVIJETA

Dragi svi!

Pogledajte online izložbu radova iz grafičke mape Misao svijeta, koja je nastala suradnjom studenata sarajevske likovne akademije, zagrebačke likovne akademije i članova ULS-a.

Uživajte!

Vaš ULS

Na izradi grafičke mape sudjelovali su:

1.       Domagoj Rogina, ALU Zagreb

2.       Ena Žmirić, ALU Sarajevo

3.       Ermin Avdispahić, ALU Sarajevo

4.       Haris Fazlić, ALU Sarajevo

5.       Irena Cerić, ALU Sarajevo

6.       Iris Poljan, ULS

7.       Luka Čačić, ULS

8.       Luka Dundur, ULS

9.       Marija Kasum, ULS

10.   Mia Bučan, ALU Sarajevo

11.   Nihada Mulalić, ALU Sarajevo

12.   Nikica Jurković, ALU Zagreb

13.   Šimun Tolić, ALU Zagreb

14.   Velid Agović, ALU Sarajevo

15.   Vida Meić, ALU Zagreb

16.   Vladimir Mićković, ULS

 

ONLINE IZLOŽBA – GRAFIČKA MAPA MISAO SVIJETA ONLINE IZLOŽBA – GRAFIČKA MAPA MISAO SVIJETA ONLINE IZLOŽBA – GRAFIČKA MAPA MISAO SVIJETA ONLINE IZLOŽBA – GRAFIČKA MAPA MISAO SVIJETA ONLINE IZLOŽBA – GRAFIČKA MAPA MISAO SVIJETA ONLINE IZLOŽBA – GRAFIČKA MAPA MISAO SVIJETA ONLINE IZLOŽBA – GRAFIČKA MAPA MISAO SVIJETA ONLINE IZLOŽBA – GRAFIČKA MAPA MISAO SVIJETA Ermin Avdispahić, ALU Sarajevo Haris Fazlić, ALU Sarajevo Irena Cerić, ALU Sarajevo Iris Poljan, ULS Luka Dundur , ULS Luka Dundur , ULS Luka Dundur , ULS Luka Čačić, ULS Marija Kasum , ULS Mia Bučan, ALU Sarajevo Nihada Mulalić, ALU Sarajevo Nikica Jurković, ALU Zagreb Šimun Tolić, ALU Zagreb Velid Agović, ALU Sarajevo Vida Meić, ALU Zagreb Vladimir Mićković, ULS Ena Žmirić, ALU Sarajevo