Vida Meić

Umjetnička paradigma Vide Meić, nastavljena serijom minijaturnih monokromatskih piktograma imaginativnih fragmenata likovno krajnje reduciranih formi, evocira aspekte prijašnjih radova umjetnice (Novi fragmenti). Autorica, kombiniranim grafičkim tehnikama (rezervaš, akvatinta, bakropis, fototransfer, suha igla), uspješno prenosi grafički rukopis na dvodimenzionalne, plošne segmente. Karakteristično napuknute površine neoorganskih tekstura forme, kao i polimaterične strukture reducirane su na apstrahirane neoenformelističke oblike pritom tvoreći gotovo topografske prikaze univerzuma, apsorbirajući promatrača u totalnu, a autonomnu interpretaciju djela. Ravno otisnuti monokromi gradiraju, zamjenjujući raniju upotrebu boje i teksture. Senzibilitetom i likovnim rukopisom, ovi su radovi bliski poslijeratnim pravcima moderne (Neo-dada, Arte povera). Konzistentnost ideje Vide Meić sastoji se od ambivalentne konstrukcije i dekonstrukcije slike nastale ritmičkim nizanjem korozivnih pukotina na bijeloj podlozi. Uviđamo pritom naglasak na sam proces grafičkog rada, umjetnici najbitnije sekvence djelovanja. Kreirajući međuprostorne odnose između figuracije i apstrakcije te realizma i modernizma, autorica poseže za ekspresivnom kvalitetom materije s prividno potpunim nedostatkom realne strukture. Međutim, poput Burrijevih neslikanih djela, uporište je upravo u realnoj metafori objekata koji ožiljcima, krhkošću, kontrastima i procjepima ukazuju na kompleksnost egzistencijalnog problema propadanja suvremenog čovjeka u saganovskoj indiferenciji univerzuma.

Loreta Gudelj

Vida Meić rođena je 1991. godine u Čakovcu.
Diplomirala je 2017. godine na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafike u klasi prof. Ines Krasić. Tijekom studija sudjeluje na brojnim radionicama, projektima i izložbama. Dobitnica je nekoliko nagrada, suosnivačica udruge Kružok i autorica nekoliko projekata.
Živi i radi u Zagrebu.
Kontakt: vidameic@gmail.com
 

Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić Vida Meić