18. MINIJATURE U SARAJEVU / 11.1.2016.

18. Minijature uskoro u Sarajevu!
11.01.2016. u 19 sati  / Galerija akademije likovnih umjetnosti Sarajevo

18. Minijature u Sarajevu