Članak o izložbi Minijature

Dragi naši,
u Večernjem listu objavljen je članak o izložbi Minijature

Lijepi pozdrav
Vaš ULS

Vršilnica Vršilnica