NATJEČAJ ZA 18. MINIJATURE / OBAVIJEST

Poštovani umjetnici,

prošao je rok za prijave na 18. Minijature. Odazvalo se vas 459.
Rezultati žiriranja biti će objavljeni na webu ULS-a 26.05.2015. do ponoći.
Hvala vam što ste se odazvali u tako velikom broju!

Vaš ULS!
 

Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014. Minijature 2014.