OBAVIJEST / 20. MINIJATURE

Poštovani,
Rok za prijave na međunarodnu izložbu „20. Minijature“ je zatvoren zaključno sa 28.8.2017.
Zahvaljujemo svima što ste se prijavili!
Informacije o odluci stručnog žirija, kao i o otvorenju izložbe, bit će objavljene na mrežnim stranicama ULS-a do 20.9.2017.
Pratite nas na facebook-u i webu!

Vaš ULS
 

Minijature 2 Minijature 3 Minijature 4 Minijature 5 Minijature 6 Minijature 7 Minijature 8 Minijature 9 Minijature 10 Minijature 11 Minijature 12 Minijature 15 Minijature 16 Minijature 18