OTISNUTI POKRETI : UKLJUČIVANJE MLADIH KROZ UMJETNOST I KULTURU

CARPE DIEM Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih  s partnerima Udrugom likovnih stvaralaca Zaprešić, Centrom za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. i Gradskim muzejem Karlovac započeli su 8. veljače 2018. godine s provedbom projekta Otisnuti pokreti ,uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu  (u daljnjem tekstu Projekt) koji traje do 7. veljače 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 832.676,58 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 707.775,10 HRK.

Projekt se bavi socijalnim uključivanjem mladih u nepovoljnom položaju kroz razvoj kreativnih i socijalnih vještina i znanja, putem umjetničkih radionica, posjeta galerijama, muzejima i Akademiji likovne umjetnosti i susreta s eminentnim hrvatskim umjetnicima. Ciljana skupina ovog projekta su mladi iz sustava socijalne skrbi – korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i korisnici Doma za odgoj na Baniji te mlade nezaposlene osobe.


Projekt ciljanoj skupini pruža mogućnost uključivanja u umjetničke radionice koje su usmjerene na razvoj kreativnosti (kiparstvo, umjetnička grafika i suvremeni ples) ali i stjecanje određenih znanja i vještina koje će im koristiti na tržištu rada (primijenjena keramika i grafika – sitotisak). Nakon provedenih aktivnosti predstavnici ciljane skupine bit će educirani o primijenjenoj umjetnosti te će moći, ako to žele, u budućnosti pokrenuti poduzetničku djelatnost u ovom području.


Specifični cilj je pridonijeti razvoju individualnih sposobnosti sudionika – mladih u nepovoljnom položaju i njihovoj boljoj integraciji u društvo kroz kreativne i umjetničke aktivnosti te im omogućiti bolji pristup kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Stoga će tijekom provedbe projekta ciljana skupina posjetiti Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu – odjel grafike, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Gliptoteku u Zagrebu, sudjelovati na otvorenjima izložbi u galeriji Vjekoslav Karas u Karlovcu i susresti se s umjetnicima te će posjetiti Platformu mladih koreografa i Tjedan suvremenog plesa.
Kroz devet mjeseci akademska kiparica Irena Škrinjar provodit će radionice keramoskulpture, dok će radionice grafike provodit magistar edukacije likovne umjetnosti Šimun Tolić. Mladi će biti upoznati sa suvremenim likovnim djelima i njihovim vrijednostima, bit će poučeni u likovnim tehnikama olovke, tuša i akrila /crteža i gline, gipsa / skulpture te realizaciji svojih likovnih ideja u tim tehnikama.

Očekivani rezultati radionica su stjecanje znanja, upoznavanje, uočavanje, razumijevanje i usvajanje likovnog jezika; usvajanje rada s likovno-tehničkim sredstvima i likovnim tehnikama, susret i upoznavanje s likovnim djelima, razvijanje sposobnosti: senzorne, izražajne, praktične, intelektualne razvijanje psihofizičke funkcije: percepcija (vizualna), vizualno pamćenje, mišljenje, mašta.
Također tijekom 9 mjeseci planirane su radionica suvremenog plesa koje će provoditi samostalna slobodna umjetnica Melita Spahić Bezjak. Sudionike će se upoznati s novim trendovima u suvremenom plesu i novim tehnikama, te će se uključiti u programe vertikalnog plesa s jedinstvenim vještinama visoke estetske vrijednosti.

www.strukturnifondovi.hr