Potpisivanje ugovora o koncesiji

Nakon što je na prijedlog gradonačelnika Gradsko vijeće donijelo odluku da se gospodarska zgrada, bivša mljekara, u sklopu povijesno-graditeljskog kompleksa Novih dvora, temeljem ugovora o koncesiji na 20 godina da na korištenje Udruzi likovnih stvaralaca Grada Zaprešića, ugovor o koncesiji svečano su 21.11.2012. potpisali gradonačelnik Željko Turk i predsjednica ULSZ-a Irena Škrinjar.
Osnovni preduvjet za davanje ovog kulturnog dobra u koncesiju bio je obnova u skladu sa konzervatorskim uvjetima i smjernicama te korištenje u skladu sa namjenom propisanom u Generalnom urbanističkom planu Zaprešića.
 

Projektom je predviđena prilagodba interijera potrebama udruge, konkretno predviđeno je korištenje prizemlja kao galerijskog prostora, podruma kao skladišnog i radnog prostora te dijela tavana kao smještaja za gostujuće umjetnike (rezidencijalni program). U objektu su predviđene nove sanitarije, a pristupačnost osobama sa invaliditetom osigurana je planiranom rampom što bi bila i jedina dogradnja na postojeće gabarite građevine.
U novom prostoru planiraju se uglavnom aktivnosti javnog karaktera poput izložbi, radionica, projekcija i sl. Ideja je puno, ističu u udruzi, koja se zahvalila Gradu što je prepoznao njihov rad tijekom svih ovih godina. Članove udruge čeka puno posla. Ovaj projekt će prijaviti na što više natječaja, a prema potpisanom ugovoru obnova treba započeti najkasnije za dvije godine.
"Ovime započinjemo novi koncept ulaganja u Nove dvore", rekao je gradonačelnik Željko Turk najavljujući stavljanje u funkciju još nekih objekata po modelu korištenja kulture i kulturne baštine kao resursa za kulturno poduzetništvo u funkciji lokalnog razvoja.