ULS u Zaboku

U ponedjeljak, 25.01.2016. u 18 sati  u Velikoj galeriji grada Zaboka, povodom zatvaranja izložbe radova sa kolonije „Akvareli na skeli“, predstavili smo rad ULS-a. Zahvaljujemo prof. Carmen Bačura Potočić, prof. Anuški Alfirević i prof. Antoniji Čačić, učenicama i učenicima ŠUDGIOZ-a na odazivu i veselimo se nekim budućim suradnjama!

Pratite nas na webu i Facebooku!

 

Vaš ULS

ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku ULS u Zaboku