ZAVRŠENO GOSTOVANJE 19.-IH MINIJATURA U CELJU

Međunarodnu izložbu „19. Minijature“, koja je bila otvorena u celjskoj galeriji „Kvartirna Hiša“ u subotu 8.10.2016. u 19 sati, bilo je moguće pogledati do 29.10.2016.
Zahvaljujemo se našim domaćinima u Celju,Matiji Golneru i Matiji Plevniku, na lijepom primanju i podršci pri organizaciji ovog gostovanja.
Za sve zainteresirane pripremili smo malu galeriju fotografija sa otvorenja izložbe, pa pogledajte!

Vaš ULS
 

Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016. Minijature / Celje/ 2016.